Tư vấn trọn gói các dự án: Bãi trung chuyển và tập kết vật liệu xây dựng

Tư vấn trọn gói các dự án: Bãi trung chuyển và tập kết vật liệu xây dựng

Tư vấn trọn gói các dự án: Bãi trung chuyển và tập kết vật liệu xây dựng

Tư vấn trọn gói các dự án: Bãi trung chuyển và tập kết vật liệu xây dựng

Địa điểm đầu tư: xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Diện tích khoảng: 30.000 m2 
Các chủ đầu tư: Công ty Thắng Thịnh, Công ty Cao Thanh, Công ty TNHH 228, Công ty Nam Thành, Công ty Đại Lộc, Công ty Mạnh Đạt, Công ty Đức Bình, Công ty BCH
Nội dung tư vấn: tư vấn bổ sung các quy hoạch liên quan,  lập dự án, cấp phép đầu tư, giải phóng mặt bằng, thuê đất, cấp sổ đỏ…vvv
Thời gian thực hiện: tháng 11/2016
Thời gian hoàn thành dự kiến: tháng 9/2017

TIN TỨC MỚI